مبلغ شایسته
39 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان، پیش شماره سوم، معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی